Detect alignement

Dette er av naturlige årsaker mindre vanlige formularer enn sine forgjengere. Selv Detect sin, som er det desidert mest populære av disse, benyttes vanligvis bare av paladin og prester i spesielle situasjoner.

Detect Sin
Divination Erstatter Detect Evil i de fleste tilfeller.
Level:
Clr 1
Components:
V, S, DF
Casting Time:
1 standard action
Range:
60 ft.
Area:
Cone-shaped emanation
Duration:
Concentration, up to 10 min./ level (D)
Saving Throw:
Yes, partial.
Spell Resistance:
No
Ugjerninger etterlater spor på utøveren eller gjenstanden det ble utøvet med, og du kan se dem. Det er snakk om alvorlige ting som forræderi, mord eller omgang med mørke krefter. Mer eller mindre universelle tabu. Formularer eller gjenstander som er blitt laget på en bestemt ufyselig måte, eller uten ikke-ufyslige bruksområder, kan også sees. Noen ganger blir også stedet for ugjerningen merket. The amount of information revealed depends on how long you study a particular area or subject.
1st Round
Presence or absence of sin.
2nd Round
Number of tainted auras (creatures, objects, or spells) in the area and the power of the most potent tainted aura present.
If the strongest tainted aura’s power is overwhelming (see below), and the HD or level of the aura’s source is at least twice your character level, you are stunned for 1 round and the spell ends.
3rd Round
Denne informasjonen er beskyttet av en will save.
En generell beskrivelse av ugjerningen som forårsaket auraen. (F.eks: kaldblodig mord eller en demonisk kontrakt)
Aura Power
Styrken på en auraen bestemmes av ugjerningen som har dannet den, ikke kraften til det som bærer merket. Med demoner og djevler kan det virke som om det er motsatt, men det er trolig fordi mektige eksemplarer alle har gjort nærmest ubeskrivelige uhyrligheter.
Ugjerning (eksempler)
Aura Power

Faint
Har du brudt tilliten til en autoritetsfigur? Seksuelt avvik? Uaktsomt drap?

Moderate
Uoverlagt drap? Overlatt svakere skapninger som trengte din hjelp til sin grusomme skjebne? Hatt høflig omgang med djevler og demoner?

Strong
Overlagt drap, begått kaldblodig og for egen vinning? Forrådt din elskede, som elsket deg? Berørt av en mørk gud? Kontrakt med en djevel?

Overwhelming
Massemord? Drept en i din nærmeste familie? Er du en mørk gud eller en mektig djevel/demon?

Original Strength
Duration of Lingering Aura
Faint
1d6 rounds
Moderate
1d6 minutes
Strong
1d6×10 minutes
Overwhelming
1d6 days

Each round, you can turn to detect sin in a new area. The spell can penetrate barriers, but 1 foot of stone, 1 inch of common metal, a thin sheet of lead, or 3 feet of wood or dirt blocks it.

Detect Law
Divination
Level:
Clr 1
Som Detect Sin, men går etter autoritet og tilknytning til etablerte lovsystem eller hierarkier. En paladins ed for en paladin eller det strenge hierarkiet til djevler for en djevel. Alle som setter sin litt til et omfattende utenforstående system, adlyder en hersker eller selv forventer og bli adlyd dukker opp. Hvilket system det er er beskyttet med Will save. Styrken på auraen kommen ann på målets personlige makt innenfor hierarkiet han relaterer seg til. Resultatet kommer ann på lovsystemer målet indetifiserer seg med, men en personlig æreskodeks kvalifiserer ikke. Dette er et ekstremt obskurt formular.

Detect Chaos
Divination
Level:
Clr 1
Selv om dette formularet ikke er like rart som Detect Law, er det svært sjeldent at noen bruker det. Da er det gjerne Kossuths eller Ulad Rams prester.
Som Detect Sin, men fra det samme perspektivet som Detect Law. Brudd eller overtredelser på etablerte lovsystemer og hierarkier. Genrell kaos som kontakt med kaoskreftene eller sterk antiautoritær overbevisning kan også dukke opp. Formularet reagerer på overtredelser av lover som målet kan forholde seg til, ikke magikeren. Så en Kossuth-prest ser ikke alle som har forbrudt seg mot Kossuth-kirkens lover, men de som har forbrudt seg mot «sine egne».

Detect alignement

Lyr Elber