Alignementorienterte formularer

Tre kategorier: venner, nøytrale og fiender.

Celestials er venner, fiends og deres tilbedere er fiender, hvis det ikke står noe annet.

Aber Saint Fiender: Vandøde. Necromancers. Alt som har med negativ energi å gjøre. Heli. Cernunnos. Sarhad. Tiamat. Vorn
Venner: Taran, Rhiannon, Lugus, Gwynnfrya, Esu.

Abzu Fiender: Vandøde. Ildskapninger. Livsformer forbundet med lov. Corellon Laerthian, Heli, Kossuth, Sarhad, Tiamat, Vorn.
Venner: Vannskapninger. Livsformer forbundet med kaos. Rhiannon, Gwynnfrya, Enide, Cernunnos.

Bahamut Fiender: Vandøde. Kromatiske drager. Aber Saint. Heli. Sarhad. Taran. Tiamat. Vorn.
Venner: Metalldrager. Alver. Dverger. Enide. Esu. Lugus.

Cernunnos Fiender: Kunstige livsformer. Kossuth, Moradin, Sarhad, Ulad Ram, Vorn.
Nøytrale: Celestials.
Venner: Taran. Rhiannon. Onegus. Gwynnfrya. Enide. Abzu.

Corellon ?

Enide Fiender: Vandøde. Gruumsh. Heli. Sarhad. Tiamat. Vorn.
Venner: Aber Saint. Bahamut. Corellon Laerthian. Esu. Garl Glimmerguld. Lugus. Moradin. Rhiannon. Ulad Ram.

Esu Fiender: Gruumsh. Heli. Sarhad. Tiamat.
Venner: Vorn. Ulad Ram. Onegus. Moradin. Lugus. Garl Glimmerguld. Corellon Laerthian. Bahamut.

Garl Glimmerguld ?

Gruumsh Fiender: Vandøde. Corellon Laerthian. Enide. Esu. Kossuth. Lugus. Moradin. Sarhad. Taran. Ulad Ram.
Venner: Orker. Kjemper.

Gwynnfrya ?

Heli Fiender: Ingen. Ikke fiends heller.
Venner: Vandøde. Ikke Celestials.

Kossuth Fiender: Vandøde. Livsformer forbundet med kaos. Vannskapninger. Abzu. Cernunnos. Heli. Sarhad. Tiamat.
Venner: Ildskapninger. Livsformer forbundet med lov. Aber Saint. Esu. Lugus. Ulad Ram.

Lugus: Fiender: Vandøde. Gruumsh. Heli. Sarhad. Tiamat. Vorn.
Venner: Aber Saint. Bahamut. Corellon Laerthian. Enide. Esu. Garl Glimmerguld. Gwynnfrya. Moradin. Rhiannon.

Moradin ?

Onegus ?

Rhiannon: Fiender: Vandøde. Heli. Sarhad. Tiamat. Vorn.
Venner: Aber Saint. Abzu. Cernunnos. Enide. Gwynnfrya. Taran.

Sarhad: Fiender: Alle. Bortsett fra Fiends. Inkludert Celestials.
Nøytrale: Demoner.
Venner: Djevler.

Taran ?

Tiamat Fiender: Bahamut. Metalldrager. Alver. Dverger. Ikke fiends.
Nøytrale: Celestials.
Venner: Kromatiske drager. Alle slags havuhyrer og reptilske skapninger av tvilsom stand.

Ulad Ram Fiender: Vandøde. Cernunnos. Gruumsh. Heli. Sarhad. Tiamat. Vorn.
Venner: Enide. Kossuth.

Vorn Fiender: Aber Saint. Abzu. Bahamut. Cernunnos. Corellon Laerthian. Enide. Heli. Lugus. Moradin. Rhiannon. Sarhad. Tiamat. Ulad Ram.
Nøytrale: Celestials og fiends.
Venner: Nei.

Alignementorienterte formularer

Lyr Elber