Lyr

Sjette møte

Vinter kommer til Markene

9. Coll forts.
Heltene ankommer et fyrstesete i høy beredskap, og avlegger rapport til Vanger. De får vite at Eochaid er død, drept på vei hjem til Elismark, trolig med gift med i bildet. Et spøkelse har også begynt å vise seg i utkanten av byen, hver natt.

10. Coll
Alan, Ilrian og Feron besøker Machiel, som gir Feron noen formularruller og tilbyr Ilrian å fullføre hans innvielse i magiens praksis. Ilrian får en egen formularbok, og Machiel gir ham en av hans gamle, til å kopiere fra.

Feron får en full platerustning av Semaran, og etter å ha justert den til hans fysikk møter gruppen Hiskiliam i likkjelleren, hvor han viser dem et merke ved Eochaids underarm.

Merket er en tattovering av en syvkantet stjerne. Det identifiserer Eochaid som medlem av De syvs forbund, en Asmodeus-kult som til nå var trodd forlengst utdødd. Hiskiliam er tilbakeholden, men avslører at Karl har tjent som hans rådgiver angående kultens historie. Heltene går med på å hjelpe ham kjempe mot forbundet, men alliansen har ingen klar idè om hvordan de skal nå sitt mål, og heltene avtaler å ta det rolig en tid, mens Ilrian fullfører sine leksjoner hos Machiel.

Alan får en svært god langbue av Semaran, på Balders anmodning.

11. Coll til 2. Muin
Alan drar ut i Markene og lever som skogmann. Han driver sitt håndverk, og omgås forekomster av Markenes mindre bofaste befolkning. Til tider drar han inn til fyrstesetet for å selge sine varer og høre nytt fra sine kamerater.

Elmar reiser til Edernion for å bli registrert som en prest av andre orden. Han kommer frem den 18., og treffer tempelvokter Conchobar, som kjenner til Sidd-dynastiet. Elmar forteller ham hva som skjer i Markene, men utelater det Hiskiliam har fortalt dem i fortrolighet, med unntak av nyheten om Asmodeus tilbedere. Conchobar godkjenner hans forfremmelse til andre orden og lover at Friam el Bodor Sidd vil få høre hva Elmar hadde å fortelle.

I tillegg får Elmar høre litt nytt: Saith Marcogs nyvalgte leder er på en diplomatisk rundtur i Eryri, og er nå kommet til Edernion. En ny, kontroversiell reformbevegelse i Abzus kirke i Itghard har satt deres nære allianse med sjøfarerlaugene i fare. Dyfed har forbudt ofring av hester, som er en lite ansett, men fortsatt praktisert skikk i Rhiannon-kulten.

Feron tilbringer tiden med kopiering og nedskriving av formularer, juvelering og lesing.

Ilrian fullfører sine forberedelser og starter sin karriere som praktiserene magiker ved å skrive sine første formularer i sin første formularbok.

14. Coll
Hiskiliam sender en kornlast til Leggersmark. Han begynner også å forsterke den militære tilstedetværelsen i Markenes landsbyer, i påvente av at vinteren vil gjøre raske troppeforflytninger vanskeligere. Eochaid sendes hjem til Elismark, for å gravlegges der.

22. Coll
Balder kommer tilbake fra en reise han dro ut på mens heltene var i Macaref.

25. Coll
Balders etterforskning av spøkelset får resultater. Det identifiseres som eventyreren Greft Hoder, en tyvaktig lykkejeger som dro mot Elber Mon for et år siden, med et eller annet slags skattekart.

2. Muin

Vanger oppsøker heltene. Shalkor Malrym er avslørt som et dekknavn, da det viser seg å være navnet på en magiker som gjorde anerkjent arbeid for nesten hundre år siden. Han ber også heltene involvere seg i mysteriet med spøkelset, som Balder later til å stå fast med. Så går Vanger raskt sin vei, da han får høre at Hiskiliam har fått et bud levert av en ravn, som Ilrian forbinder med Owains ravner.

Balder, som er på vei ut på enda en reise, forklarer heltene det lille han har klart å finne ut om Hoders spøkelse og oppfordrer dem til å gå forsiktig frem.

Den kvelden konfronterer heltene Greft Hoder, og etter en del forsøk på å etablere kontakt lar Alan seg besette av spøkelset, i et håp om at det vil gjøre det mulig å hjelpe det. Det er i hvert fall det de tror skjer. Hoder forsvinner og heltene trekker seg tilbake for natten, selv om de aner uråd.

3. Muin
Alan våkner dagen etter å føler seg som om han har vært våken hele natten. Heltene innser at problemet vedvarer, og at Alans helse kan avhenge av en rask løsning. Men det finnes lite kunnskap om hvordan en slik besettelse fungere, og en målløs søken i Elber Mon virker som selvmord.

Comments

Elber

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.