Lyr

Seksogtredevte møte

Den første gjenoppstandelsen

5. Fearn
Werwayn og Puchinder møter med Hiskiliam. Hiskiliam får høre om Stormesterens tilbud til Branwen, og Conaire Cullains anbefaling om Malurt. De diskuterer mulige planer for å motsette seg Dyfeds aggresjon. For tiden er begge parter på utsikt etter å samle allierte, og Dyfed har i den hensikt diplomater i Edernion og Itghard. Hiskiliam foreslår enten å sabotere Dyfeds planer ved å kidnappe diplomater, som også gir Hiskiliam gisler han kan bytte mot Matreks legeme, eller å stoppe bandittkongen Avtanors herjinger i Nortghard, slik at deres militære ressurser kan rettes mot ytre trusler.
Branwen og Iliandra snakker sammen i mellomtiden. De oppdager at Hjertet har etterlatt dem begge med underlige egenskaper. Branwen mener hun vil kunne bruke kraften hun nå bærer på til å vekke opp en død person, og hun har fått ideen om å finne Matreks legeme og gjøre nettopp det. Når hele gruppen kommer sammen og bringer på det rene at de alle synes å ha fått evnen til å hente én fallen tilbake fra de døde, bestemmer Werwayn seg for å bruke sin kraft til å forsøke å vekke Elmar. Etter at gruppen har spist middag i Hiskiliams hall, går Werwayn utenfor palisaden og inn i skogen. Der kaller han på Elmar.
Bakken rister og sprekker. Flammer og røyk stiger opp fra dypet. Så reiser det seg et veldig, rødglødende jerntårn opp fra marken. Det stiger høyt over trekronen og skinner langt av lei. Trær slår ut i brann og gresset svis til aske. Døren i tårnet åpnes og Elmar stiger ut. Werwayn setter ham inn i hva som har skjedd siden han kom tilbake. Elmar får sverdet sitt og vandrer mot Itghard og sin planlagte pilegrimsferd.

6. Fearn
Etter det vellykkede forsøket med Elmar, diskuterer våre helter i lang tid om hva de skal gjøre videre. Det stor uenighet om det er riktig å vekke opp Matrek, som virker langt lettere, nå som de antar at de ikke vil trenge å stjele tilbake kroppen hans for å gjøre det. Branwen ønsker å gjøre det. Iliandra er bekymret over hva det kan føre til når Matrek blir en mirakuløst gjenoppstått frelser. På Branwens forespørsel sender Iliandra en beskjed til Feron, og de avtaler å møte ham om en uke for å diskutere det.
Våre helter bestemmer seg på å bruke ventetiden på å spore opp og beseire bandittkongen Avtanor, slik at Nortghard kan fylke sine styrker mot Dyfed. Etter å ha gitt beskjed til Hiskiliam og rustet seg til ferden med trylledrikker og informasjon, reiser våre helter av gårde på vinden. Innen det mørkner er de langt ute på heden. De stopper og forhører seg med en gruppe Nortghardiske soldater, som kan peke dem i retning av en mulig leirplass for Avtanors lojale troll Shyrimapuk. Våre helter tilbringer natten i soldatenes leir.

Comments

Elber

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.