verdener og dimensjoner

Gwynnfryas sfærer

Også kalt De nære landene, er dimensjonene i umiddelbar nærhet av the material plane (refrert til som Gwynnfrya eller Lyr). Disse inkluderer Kossuth og Abzus riker, samt mange andre “naboland” som hvor nå enn Janos hule ligger, og Borias. I disse landene bor gudene av Gwynnfryas ætt.

Gehnna er en mørk, ktonisk verden i den borterste avkroken av Gwynnfryas sfærer. Det er barghestenes hjemverden, så vel som goblingudene utover Onegus. Der er visstnok også gygrenes opphav, og legendene forteller om verre, eldre varianter av arten som stadig holder til her.

Ellers er det skyggeplanet, en avskyggning av Lyr hvor alt har sitt fordreide speilbilde. Overtro forteller at speilflater kan utgjøre vinduer eller portaler til denne verdenen, og den kalles også speilplanet.

Alt dette, og de øvrige, fjerne planene bindes sammen av et astralplan, som mektige magikere kan ferdes i, hvis de våger. Goblinene tror at astralplanet er der ens sinn går når en drømmer. Deres særegne magiske teknikker skal visstnok bygge på denne overbevisningen.

De fjerne landene

Fra de fjerne plan kommer guder og andre skapninger av ukjent opphav. Noen emigrerte til Gwynnfryas sfærer i mytologiske tider og har forlengst blitt en del av den kosmologien, andre er ukjente og skremmende viljer som virker i universets mindre …oversiktlige steder. De best kjente av disse planene kan deles inn i De lave landene og De høye landene, selv om dette skillet også brukes til å skille De lave landene, Bator og Daath, fra alle andre fjerne dimensjoner.De lave landene, eller Helvete,
utgjør fengselet hvor djelver og demoner er lenket i evig strid, til liten skade for resten av kosmos. Nå er disse landene, så vel som beboerne, vansiret til det ugjenkjennelige av den endeløse konflikten. Det er ingen dødelige, og få i helvete, som vet hvordan de så ut i sin storhetstid. Fangenes vrede over å være innestengt har utviklet seg til et brennende hat mot alle i resten av universet, og hver og en av dem drømmer om frihet og hevn.
Djevlenes ordnede maskininelle verden av tortur kalles Bator, Demonenes avsindige avgrunn Daath, eller Dypet.

Det er omdiskutert hvordan dødelige sjeler finner veien dit, men de utgjør den viktigste og mest omdstridte valuttaen i Helvete. Det er kjent av fangene gjerne bytter til seg sjeler mot tjenester. Fangene kan være mektige allierte for dødelige som hjelper dem ut av sitt fengsel. Djevlene later til å bruke mye av sin tid på å aktivt torturere sjelene de besitter. Det er vanskelig å tillegge demonenes aktiviteter noen liknende planmessighet, men de er ikke minde ubehagelige for sjelene. Noen avsindige kosmologer har foreslått at dette antyder et formål med Helvete utover dets funksjon som fengsel, og at gudene sender visse sjeler ned din for å bli straffet av fangene. Mer fornuftige tenkere foreslår at det er naturlig, selv for djelver og demoner, og danne et samfunn som i sin tur krever betalingsmiddel for å skille mellom rike og fattige, og gi borgerne noe å gjøre. Det passer fangene å benytte sjeler til dette da det tillater dem å på samme tid få utløp for sin perverse hevnlyst. Dessuten er det lite naturlige ressurser i Helvete.

Få dødelige har inngående innsikt i fengselets natur, men det virker som om fangene er avhengig av andres help for å komme ut, og at det er farlig for andre å reise ned i fengselet, da det ikke er lett å komme ut igjen, selv for guder.De høye landene
kan vanskelig sees som en helhet. En myriade av forskjellige verdner med forskjellig flora og fauna. De færreste er utforsket av noen fra Lyr siden Belanos selv vandret til universets grenser. Planene strekker seg fra steder som likner til forveksling på Lyr, hvor himmelske utgaver av dødelige skapninger lever i naturlige omgivelser, til mer abstrakte, fjerne riker som Zephyrel, dimensjonen som selv er en engel.

Ulad Ram, englenes skaper, sees vanligvis som den fremste guden i disse landene, selv om guder som Esu og Bahamut også har sine høyborger her. Kanskje ville det være riktigere å si at lyriske kosmologer vanligvis plasserer Ulad Rams strålende riker i sentrum for den konstalasjonen av dimensjoner de kaller De høye landene. Englene finnes i mange slags formater over mesteparten av det kjente universet, og når alt kommer til alt er kanskje den enorme hærskaren som svarer til Lysets trone bare en brøkdel av artens omfang.

verdener og dimensjoner

Lyr Elber