Ulad Ram

Guder

Kongenes konge, englenes herre, sannhetens lys, lyset, den rettledende
Symbol: Et hjul med seks eiker.
Domain: nobility, protection, good, strength

Englenes skaper. Herre over De fjerne landene. I visse apokryfe skrifter påstås det at hans forhatte søster skapte djevlene. Han er en mektig gud, og nesten like populær i Lyr som Lugus. Han er en gud for orden, sannhet, rettferdig autoritet og makt. Kulturen er en serie fremskritt. Den gode vei er fremover. Å samle verden er å bringe orden.

Organisasjon
I de siste tiårene har Ulad Rams posisjon steget fra en respektert, men litt esoterisk gud, til en av de aller fremste. Han tilbes særlig i sentrum av menneskenes større riker. Hans paladinorden er den største og mektigste i Lyr, særlig fordi den er organisert under presteskapet i en effektiv, militær struktur, noe som gjør presteskapet hans til en anseelig makt. Dette har en tendens til å fremkalle hengivenhet til Den rettledende hos de politisk anlagte. Kirkens høysete ligger i Dyfed. Paladinordenens symbol er en sirkel av seks sverd, med bladene vendt inn.

Ulad Ram

Lyr Elber