Tiamat

Guder

Dragemoren, Nattormen, Drømmedragen, Løgnens mor, Gapet som sluker verden
Symbol: Hennes fem hoder.
Domain: ?

“Rebel against the binding moon
And the parliament of sky,
The kingcrafts of the wicked sea,
Autocracy of night and day,
Dictatorship of sun.
Rebel against the flesh and bone,
The word of the blood, the wily skin,
And the maggot no man can slay.”
- “Find Meat on Bones” av Dylan Thomas

“Pure terror hurls its mania into the sky and she goes with it – as all round, the world falls into fearful violence – an elemental chaos of flesh and thought. Souls, freed, howl into the oblivion of timelessness. The ground heaves and the sky rends – for this abomination which she has germinated is just a tasty gobbet – mere bait for that leviathan of incomprehensible force that swims in blood beneath the earth – that being of almighty dread – Jallakuntilliokan.”
– “Hellblazer” av Jamie Delano

Dragenes mor. Det sies at hun skal sluke verden på den siste dag. Hun er et apokalyptisk uhyre, og opphav til mange av skapelsens fryktligste og underligste ting. Hun er en mektig gud, og en av de mest fryktede. Ondskapen og begjæret i den dødelige sjel eller hennes domene, og hennes bilde er et av de fundamentale symbolene i de fleste kulturer. I følge en gammel myte, er hun opphavet til alle mareritt.

Organisasjon: Bare reptilianske arter har noen kult for Tiamat overhode. Hennes riter er bestialske.

Tiamat

Lyr Elber