Taran

Guder

Døden, kongsverdet, høstmannen, aftenherren
Symbol: Et timeglass, ofte holdt av en skjeletthånd.
Domain: death, knowledge, repose, travel

Guden for naturlig død, entropi, alderdom og foråtnelse. Han er en dyster gud, uunngåelig og uvelkommen, men varsom og verdig. Utrykker ingen sterk mening om vandøde, de skal også i sin tid under hans kappe, men misliker vold generelt.

Organisasjon: Taran har ikke noe konvensjonelt presteskap, men landet har mange altere hvor folk ofrer til ham i håp om at han skal holde seg unna så lenge som mulig. Aftenherrens “kirke” består av store, mørke klosterbygninger på avsides flekker overalt i Lyr. Utenforstående slippes vanligvis ikke inn, og munkene, gjenkjennelige i sine hvite kutter, går nesten aldri ut. Hva de gjør i disse klostrene er et mysterium. Noviser aksepteres aldri hvis de er eldre enn 13 år og klostrene er selvforsynte. Av og til får de gaver, vanligvis fra rike folk som ikke vil dø. Når munkene en sjelden gang observeres utenfor murene, er de vanligvis på reise fra et kloster til et annet. Så vidt man vet forlater ingen ordenen i livet, og munkene foretar seg aldri noe utenfor klostrene for å fremme sin guds vilje, eller sin egen for den saks skyld.

Taran

Lyr Elber