Språk og alfabeter

Språk i Eryri

I Eryri snakker mennesker et språk som kalles Ryisk, et trenet øre kan høre på dialekten hvor i Eryri taleren kommer fra. Mennesker i Øyrikene snakker et språk som kalles Danu. Disse to språkene er ikke så forskjellige, så en som bare kan Ryisk kan ofte forstå en del av det noen sier på Danu. Forskjellen er større mellom skriftspråkene, for de bruker forskjellige alfabeter. En som kan Ryisk og kjenner alfabetet til Danu fra et annet språk, kan ofte tyde en Danu tekst med litt slit.

Ellers er dvergisk, goblin, Hilreath-alvisk, gnomisk, gnoll og sylvan tradisjonelle språk i Eryri, selv om de ferreste ryinger snakker noe annet enn Rysik og Danu. En ny karakter som kommer fra Eryi starter med Ryisk og velger ekstra språk blandt de nevnt her. Noen karakterer vil selvfølgelig kjenne andre språk. For eksempel vil en magus beherske Aphel Esu.

Ryisk har sine viktigste røtter i sylvan og gnomenes mål. Som i disse språkene uttales C som K i de fleste tilfeller, så Cernunnos blir “Kernunnos”.
Eldre stedsnavn i Eryri er vanligvis på sylvan, men har blitt “ryifisert”. Riahskog var Riahmon, da mon er sylvan for skog. Macaref og Macafyddn har beholdt de sylvanske navnene, mac betyr fjell. Elvene har alle blitt oversatt. Wyr-elven var Let Wyr. Det tre store elvene i Eryri er forøvrig oppkalt etter viktige mennesker fra Eryris tidlige historie.

Skriftspråk i Lyr
Her er en liste over språkene med sitt eget alfabet, og hvilke andre språk som bruker det samme alfabetet.
Terran

gnom, goblin, ryisk. Tegnene står for bokstaver, og består bare av rette linjer, som gjør det enkelt å risse i stein eller tre.
Ignan

danu, halvingmål. Tegn står for bokstaver. Danu er det rikeste av menneskenes språk, men det er inkonsekvent da det låner mye fra andre språk.Aquan

Hilreath-alvisk. Tegn står for bokstaver, som kobles sammen i ord og korte strofer i snirklete linjer.

Auran

Sylvan. Tegn står for ord. Veldig mange tegn gjør det vanskelig å lære. Mange som kan snakke disse språkene sliter med å skrive det. Fefolket har så vidt man vet ingen skriftlig tradisjon.Draconi

Veldig få bokstaver. Tilsynelatende enkelt, men komplisert setningstruktur. Nesten umulig å uttale for humanoide tunger.

Celestial

Infernal, Abyssal. Ekstremt komplekse symboler. De minste detaljer har semantisk betydning. Infernal er en sofistikert pervertering av Celstial. Alle setninger i Infernal kan også leses som om det var Celestial, men da med det motsatte budskapet. Abyssal fungerer på en liknende måte, men ikke like sofistikert. Abyssal er konstruert utelukkende av ord som på Celestial er blasfemier og skjellsord. Alle setninger på Abyssal kan dermed leses som om de var Celestial, men de virker sa som en usammenhengende, vulgær fabling.


I tillegg er det skrifspraket Aphel Esu, oppfunnet av guden Esu og Lyrs første skrift. Uttalen er tapt, i hvert fall for menneskene, men det finnes noen som fremdeles kan lese det. Aphel Esu er en runisk skrift som sier mye med få tegn, og ansees for å ha magiske egenskaper.
Hvilke alfabeter som opprinnelig stammer fra Aphel Esu er usikkert, men det er godt mulig alle de elementale alfabeten har sin opprinnelse i det. Det antas at Celestial har et uavhengig opphav, og ingen drage ville påstå noe annet om Draconi.
En Magi som ikke behersker Aphel Esu regnes ikke som ferdig utdannet.

Språk og alfabeter

Lyr Elber