Skogfreden (3383-3988)

Historie

Skogfreden førte ikke til noe nært forhold mellom Hilreath og Eryri. De lover ikke å sloss med hverandre, eller hverandres allierte, og de handler med hverandre. Det er stort sett det.

På slutten av Høstkrigen for alvene gjennom Eryri og slaktet en hver gnoll eller goblin de fant. Som en del av Skogfredens bestemmelser er gnoll og goblin fredløse i Eryi, for å forhindre at de vokser seg sterke igjen. Begge artene forekommer i villmarken, men de holder seg unna menneskenes bosetninger.

Skogfreden ble menneskenes storhetstid i Eryri. Deres bystater vokste seg mektige og rike, og de delte det de ville ha av landene mellom seg. Gnomene hadde lenge vært en tallrikt og fredelig folk i Eryri, men de led store tap under krigen og ble utelatt fra fredsfolhandlingene siden de ikke tok noe aktiv part i krigføringen. I årene etterpå mistet de stadig mer grunn til menneskene, Nå lever de i små skjulte bosetninger og er et sjeldent syn.

Høstkrigen (3369-3382)
Krigen i Eryri (3989-3991)

Skogfreden (3383-3988)

Lyr Elber