Nå, mer eller mindre (3992-3996)

Historie

Situasjonen begynner å stabilisere seg etter krigens usikkerhet. Alle er tilbake til å handle med alle og økonomien blomstrer. De som holder øyne og ører åpne vet at ikke alt er vennskap og tilbake til det gamle.

Markene har vist seg som kapable. Semaran-styret har vunnet ny respekt og legitimitet i Eryri. Markene ekspanderer sørover til Sverdheden.

Saith Marcog behersker det meste av ressursene som gjorde Saith Rinnia rikt, og handler for fullt med de andre bystatene. Itghards opportunistiske herskere har blitt rike på handelsruten de sitter på.

Krigen i Eryri (3989-3991)

Nå, mer eller mindre (3992-3996)

Lyr Elber