Moradin

Guder

Sjelesmeden, Allfaderen, Skaperen, Dvergfader
Symbol: En hammer, foran en ambolt.
Domain: ?

Den fremste dvergiske guden. Dvergene tilber flere Lyriske guder, i tillegg til sine egne.

Moradin har lite dogma i noen tradisjonell forstand. Søken etter filosofiske sannheter er en hellig handling for dvergene. Refleksjonen og den ydmyke viljen til å lære mer er viktigere enn viten. Skaperens prester er filosofer og metafysikere. Det ville vært mindre givende å spekulere hvis guddommelig åpenbaring avslørte svarene.

Moradin

Lyr Elber