Main Page

Historie
Viktige epoker og hendelser for Eryri i Lyr
Førhistorisk tid Fortellinger om verdens skapelse og ungdom.
De døde kongers tid (Frem til år én) De døde kongene hersker, og hamrer Lyr til i den formen man ser i dag.
Høstkrigen (3369-3382) Krigen mellom Hilreath, Ithek og Haarayena herjer Eryri.
Skogfreden (3383-3988) Menneskenes storhetstid i Eryri begynner.
Krigen i Eryri (3989-3991) Saith Rinnia legges i grus. Nye bystater dannes.
Nå, mer eller mindre (3992-3996) Nye eventyr venter.

Regioner
Eryri og deres naboregioner.
Eryri Våre helters hjem. Spredte bystater som handler og kriger litt om hverandre.
Øyriket Chel Danu Menneskenes største rike i Lyr. En mektig rase av sjøfarere med verden for sine føtter.
Barria Et ugjestmildt sletteland vest for Eryri. Usivilisert, med unntak av dvergebyen Etturi.
Hilreath Alvenes store skog i Nord.
Ha-platået Fjellplatå sør for Eryri, befolket av av luftpirater og aristokratiske reptiler.

Guder
Mektige og underlige skapninger. Noen har oppstått fra Gwynnfrya, verden, andre kom vandrende fra andre verdener i tidenes morgen. Alle enten frykres eller elskes av Lyrs dødelige. Eller begge deler.
Aber Saint Gravens vokter, Sjelens veiviser.
Abzu Havets dronning, Havheksa.
Bahamut Dragenes far, Den ni ganger kronede.
Cernunnos Den behornede guden, Den røde kongen.
Corellon Laerthian Alvenes skaper, Den første Seldarin.
Enide Bardenes dronning, Den vise gudinne.
Esu Den skrivende gud, Den første magus.
Garl Glimmerguld Den årvåkne, Den glitrende guden.
Gruumsh Den enøyde, Villkongen.
Gwynnfrya Jorden, Gudenes mor.
Heli Det onde øye, Den svarte gjest.
Kossuth Ildherren, Metallguden.
Lugus Solguden, Vokteren.
Moradin Sjelesmeden, Allfaderen
Onegus Han som går i drømmer, Den hjemløse guden
Rhiannon Grødens gudinne, Jomfruen.
Sarhad Den skjulte gudinnen.
Taran Døden, Kongssverdet
Tiamat Nattormen, Gapet som sluker verden.
Ulad Ram Den rettledende, Kongenes konge.
Vorn Regnets gud, Den brutte dolk.

Kosmologi-Ontologi
Informasjon om universet og hvordan det henger sammen.
Magi Hva er det og hvordan gjør man det?
verdener og dimensjoner Utforsk andre verdener.
Språk og alfabeter Litt om skriftens historie i Lyr.
Kalender …og det går dager, og det går år…

Raser og monstre Settingspesifikk info og smak til fantastisk fauna

Husregler Av og til kommer jeg på noe, og putter det her.

the simple path
refutes as last
the threat of the Labyrinth,

the Sphinx is seen,
the Beast is slain
and the Phoenix-nest

reveals the innermost
key or the clue to the rest
of the mystery;

(Helen in Egypt. H.D.)

Main Page

Lyr Elber