Magi

“Where religious rites are performed openly, in full public view, magical rites are carried out in secret. Even when magic is licit, it is done in secret, as if performing some maleficent deed. And even if the magician has to work in public he makes an attempt to dissemble: his gestures become furtive and his words indistinct. […] Thus, as far as society is concerned, the magician is a being set apart and he prefers even more to retire to the depths of the forest. […] both the act and the actor are shrouded in mystery.”
- Marcel Mauss, A General Theory of Magic.


Hva er det magikeren gjør, når denne benytter et magisk formlar? Slike metafysiske diskusjoner opptar stort sett bare magi og går over hodet på de fleste av oss andre. I Lyr og verdenene rundt er magi en uadskillelig del av virkeligheten. Det metafysiske er like uomtvistelig til stedet som det fysiske, og skillet mellom de to er mer enn obskurt.

Mange skapninger har magiske egenskaper, men magiker er en betegnelse for de som behersker magiske formularer. Disse formularene gir brukeren en makeløs og skremmende evne til å påvirke sine omgivelser, og magikerens omgivelser kan reagere på dette på mange måter, men aldri med likegyldighet.

Noen skapninger har en naturlig egenskap for magiske formularer og trenger ingen teknikk, utover det rent instinktive, for å utføre bestemte magiske handlinger. Sorcerers (og barder) er mutanter, født med naturlige magiske evner, men det krever erfaring og karakterstyrke å mestre dem.

Utover dette finnes det tre teknikker som De levende folk benytter for å utføre magiske handlinger:

1.Presters
teknikk er mest en nådegave. De gjennomgår en del trening for å være klare og verdige denne gaven, samt for å kunne be om den og benytte den effektivt. Dette betyr ikke at en prests utdannelse er mindre krevende eller teoretisk orientert enn en magus’, men en prest må i første omgang beherske sin kirkes lære, og mange prester foretar ikke så inngående studier av magien, da de ikke er tvunget til det. Så vidt man vet, vil ikke denne teknikken fungere uten at man henvender seg til en eksisterende gud som frivillig gir en makten en ber om. Alikevel er det noe onde tunger som påpeker at man aldri kan være sikker på hvor makten kommer fra. Paladiners magi fungerer på samme måte.

2.Druider
innvies i hellige og hemmelige mysterer som er hemmelige. Ingen utenforstående vet hvordan de fungerer. Nevnte jeg at de er hemmelige?


3.De såkalte magusteknikkene
er den mest komplekse og gjennomførte metoden, opprinnelig utviklet av Esu. Dikterguden ser selv teknikkene som en videreførelse av hans første oppfinnelse, skriftspråket. En magus kan produsere like kraftige formularer som noen annen magiker, og i motsetning til prestene trenger ikke magi noen annen makts velvilje for å benytte dem.

Magi er de mest teoretisk orienterte magikerne. Det er, i veldig grove trekk, to tilnærmelser til magisk teori. Eksempler, satt på spissen:
Den ene er en gnostisk tilnærmelse hvis mål er en ideel “ren” magi. Denne tilnærmelsen setter magien i sentrum for kosmos, og magusen er i en unik posisjon til å avsløre universets grunnlegende strukturer. Med denne posisjonen følger også en plikt til å forsake den profane, umagiske verden og søke magien i sin sterkeste og sanneste form. Denne magusen er kontemplativ og filosof, men søken etter sannhet er også uløselig knyttet til søken etter magiske evner. De mektigste benytter avanserte formularer for å skue inn i fremmede verdener og avsløre kosmiske, magiske sannheter. Magusen er lite interessert i den vulgære verden, men drar også stor nytte av tilgang til likesinnede og deres arbeider. Derfor er det denne typen magus som danner laug.

Den andre typen er pragmatiker. Denne produserer få bøker om magi og kosmos, men har i det store og det hele en større inflytelse på verden. Det er denne magusen som lager magiske gjenstander og selger dem til lykkejegere. Magi som selv drar ut på eventyr er også vanligvis av denne typen. Forpliktelsen er ikke til magien som noe i seg selv, men til verden, og først og fremst til magusen selv. Det er ikke viktig hva magi er i sitt innerste, men at det fungerer. Videre innsikt er bare ønskelig så lenge den har praktiske implikasjoner. Kunnskap er makt, og det er ingen grunn til å ha makt hvis du ikke kan/skal bruke den.

Magi

Lyr Elber