Lugus

Guder

Solkongen, Den langsynte, Vokteren, Spydbæreren
Symbol: En hånd med en sol i håndflaten, gjerne med et øye i midten. Eller et spyd foran en solskive.
Domain: travel, protection, healing, sun

Den langsynte reiser over himmelen med lys og varme til glede for alt liv. Den onde gjør best i å vike for hans skarpe blikk og treffsikre spyd.

Kanskje den fremste guden blandt menneskene. En gud for rettferdighet, frihet, lys og dag. Solen er hans symbol og redskap, og han avbildes ofte bærende solen som et skjold. Solen omtales også som hans øye. Ingen kan unnvike hans blikk. Han bærer et spyd som alltid treffer sitt mål. Lugus er legekunstens gud. De fleste samfunn blandt De levende folk feirer store festivaler ved midtsommer og midtvinter, hvor Lugus’ riter står sentralt.

Så sterkt brenner Lugus for De levende folk at han i hans iver til å beskytte og vokte over dem var i ferd med å ta livet av seg. For å hjelpe ham konstruerte broren Esu et magisk fort, Cahata, månen. Om natten, når Lugus er utslitt, sover han i Cahata, hvis magiske egenskaper både beskytter ham i hans sårbare tilstand og gjenoppfrisker solguden til full kraft. Samtidig tjener Cahata som en oppmuntrende lanterne for De levende folk, når natten er som mørkest. Månen, som Esus konstruksjon, er også av spesiell betydning for magi.

Organisasjon: Alle trenger solen. Alle tilber Lugus. Lugustilbedelse er noe som for det meste kan gjøres av vanlige folk. Ubemannede altere finnes overalt for nettopp dette formålet. Likevel er templene hans et vanlig syn. Prestene gir husly og hjelp til de som kan betale, og etter evne til de som ikke kan. De forvalter ritualene og festivalene ved høytider. Siden det er så mange templer, er det lett for prester å leve som reisende, uten egentlig å forlate organisasjonen. Hver større by presten kommer til vil være et hjem. Blandt dyrket mark står alle dører åpne.
Likevel er det ikke Lugus’ prester som benytter seg mest av dette, men Lugus’ paladin. Med unntak av Ulad Rams orden, som er organisert mer som en hær, er Lugus’ paladin den desidert største ordenen i Lyr. Disse er de tradisjonelle paladinene, som enten lever nomadiske liv som rettferdighetens beskyttere, eller knytter seg til grupper eller steder som voktere. Disse paldinene er ettertraktet som livvakter, byvakter, soldater eller liknende, og paladiner som er under en bestemt rang er frie til å ta slike værv, så lenge de effektivt kan tjene sine idealer og sin gud samtidig.

Lugus

Lyr Elber