Krigen i Eryri (3989-3991)

Historie

For ikke mange år siden var Itghard havn disputert område mellom bystatene Dinuell, Edernion og Saith Rinnia. Dette og andre forhold utløser en krig med Saith Rinnia mot de to andre. En allianse med Dinuell drar Hain inn i konflikten.

Hain har sine egne problemer med røverstammer som kommer gjennom Nordvestpassasjen. Alikevel mobiliserer de på bredden av Wyr-elven som da var grensen til Saith Rinnia.

Skuld regnes som umanøvrerbart for tropper, men på mystisk vis får Saith Rinnia en styrke inn i Hain den veien, og Hain by faller etter harde kamper. Avgjørende personligheter rekker å flykte til Nortghard, hvor de organiserer motstand i hele Hains område mot de to invasjonene. Landet herjes av krig.

Saith Rinnia tar Itghard etter et avgjørende tap for Dinuell, og Dinuell tvinges til å innga en ufordelaktig avtale med Dyfed for forsterkninger.

En gruppe eventyrere sniker seg inn i Skuld og saboterer Saith Rinnias troppeforflytninger. Saith Rinnias styrker i Hain isoleres, og beseires ikke lenge etter.

Saith Rinnia forsøker å innta Markene, med base i Macafyddn. Matrek Semaran mobiliserer en milits og bekjemper en langt større styrke ved hjelp av kløkt og kjennskap til terrenget.

Saith Rinnia omgrupperer, de planlegger å sende en avgjørende styrke inn i Markene og angripe Edernion derfra. Planen oppdages og en stor styrke fra hele Eryri møter den andre hæren på et område som siden blir kalt Sverdhenden. Ett et langt blodig slag drives Saith Rinnia tilbake. Samtidig tar Owains Ravner Itghard havn.

Saith Rinnias militære styrke er desimert. Den dårlige moralen leder til enorme slaveopprør. Bystatens seirende fiender legger byen i ruiner. Saith Rinnia opphører å eksistere.

Slavene som gjorde opprør mot Saith Rinnia okkuperer Saith Marcog og erklærer uavhengighet.

Ingen av byene rundt Itghard kan bestemme seg for hvem som skal kontrollere Itghard. Når stemninger går mot mer vold, eklærer bosetningen rundt havnen sin uavhengighet. Naboenes første impuls er å slå en slik frekket til jorden, men med litt nærmere ettertanke og forsiktig diplomati aksepteres Itghard som en bystat.

Dyfeds tropper forlater ikke Dinuell, og ikke lenger etten Saith Rinnias fall, overlater Dinuell offisiellt sitt styre til Dyfed.

Hain, nå kalt Nortghard, sender en gruppe evetyrere og soldater inn i Nordvestpassasjen. De passifiserer de krigerske stammene i Barria og gjenoppretter diplomatisk og komersiell forbindelse med dvergesamfunnet Etturi, som i generasjoner har vært uten kontakt med menneskene i Eryri.

Skogfreden (3383-3988)
Nå, mer eller mindre (3992-3996)

Krigen i Eryri (3989-3991)

Lyr Elber