Kalender

Lyrs år består av 13 måneder, som består av fire uker hver. En uke er syv dager. Midtsommer og midtvinter, årets viktigste festdager, kommer i tillegg, så et år består av 366 dager. Midtvinter kommer mellom Gort og Pethoc. Midtsommer kommer mellom 14. og 15. Saille. Året begynner med den første vårmåneden.

BETH
LUIS
NION
FEARN – sommer
SAILLE (Midtsommer)
UATH
DUIR – høst
TINNE
COLL
MUIN – vinter
GORT
(Midtvinter)
PETHOC
RUIS

Kalender

Lyr Elber