Husregler

Alignement
Finnes ikke egentlig. Så det finnes en liste over hvordan Alignementorienterte formularer fungerer.

I tillegg har Detect alignement blitt erstattet med nye formularer.

Klasser
Barbarians får ikke Trap Sense. Til gjengjeld får de skalering til Fast Movement, så den stiger til 30ft etterhvert.

Barder får en del oppdateringer:
Inspire courage progresserer på lv 5, 10, 15 go 20.
Dermed blir inspire heroism flyttet til lv14.
Countersong funker på alt mind-affecting.
I lv10 får barder evnen til å caste et spell fra bardlisten sin som en del av standard action’en for å aktivere eller opprettholde en bardic music-effekt. Spell’et kan ikke ha casting time på mer enn én runde. Dette kan de gjøre en gang per dag, med en gang ekstra fra lv13, 16 og 19.
De får også følgende tillegg til spelllisten:
Lv1: Find traps
Lv5: True seeing
Lv6: Demand og Mass invisibility

Druider får inflict-formularene, inkludert Harm.

Rangers er ikke magikere, men får til gjengjeld andre fine ting:
Trap sense som Rogue.
Animal companion som Druid fra nivå 4. (Så alltid 3 nivåer bak Druid, i stedet for halvparten.)
En ekstra Combat style feat i nivå 16. Shot on the run, eller Two-weapon rend.

Skills

Reviderte Craft-regler:
 For å lage en gjenstand må man først samle de nødvendige råmaterialene: tre til en fløyte, jern til et skjold, gull til en ring eller hva det måtte være. Disse har en verdi lik halvparten av den normale salgsprisen på gjenstanden du skal lage.  Ettersom det å lage en Masterwork-gjenstand er noe man oppnår, og ikke et valg, og ettersom den tilførte verdien av en slik gjenstand kommer av håndtverkerens dyktighet, bestemmes prisen på råmaterialene alltid på grunnlag av en vanlig gjenstand av den typen man skal lage. Hver gjenstand har en Craft DC, som viser hvor vanskelig den er å lage, og en arbeidsperiode, som er den absolutte minimumstiden den tar å lage. Når man har arbeidet med gjenstanden i en arbeidsperiode tar man en Craft check (man kan ta 10 på denne check-en, men ikke 20.) Resultatet sammenliknes deretter med Craft DCen for å se hvor lang tid det vil ta å lage gjenstanden. Masterwork items og items av eksotiske materialer (mithril etc). krever bedre resultat å lage.

CRAFT DC CHART
Item – Craft Skill – DC
Acid – Alchemy – 15
Alchemist’s Fire, smokestick, tindertwig – Alchemy – 20
Antitoxin, Sunrod, tanglefoot bag, thunderstone – Alchemy – 25
Armor or Shield – Armorsmith – 10+AC
Longbow or Shortbow – Bowmaking – 12
Composite Longbow or Shortbow – Bowmaking – 15
Crossbow – Weaponsmith – 15
Simple Melee/Thrown weapon – Weaponsmith – 12
Martial Melee/Thrown weapon – Weaponsmith – 15
Exotic Melee/Thrown weapon – Weaponsmith – 18
Mechanical Trap – Trapmaking – Varies
Typical Item (e.g. Iron Pot) – Varies – 10
High Quality Item (e.g. Bell) – Varies – 15
Complex Item (e.g. Iron lock) – Varies – 20

CRAFT DC MODIFIERS
Increase Work Period time to next category: -5 DC
Poor quality tools or work area +5 DC
Unfamiliar item (never made before) +5 DC
Exotic material (e.g. Adamantine, Darkwood) +10 DC (item is automatically masterwork) 

Arbeidsperioder:
1 HOUR
Alchemical items
Mundane typical item (Bucket, rope, clothes, ladder)
Ammunition x 50
Melee or thrown Weapon 

1 DAY
Shield
Light or Medium Armor
Large, complex or intricate item (manacles, jewellery, lock, cart)

1 WEEK
Heavy armor
Very large or highly complex item (Spyglass, boat, small house)

1 MONTH
Larger buildings
 
Check Result – Completion Time
5 or more below the target DC – No progress is made and half the materials have been ruined.
Up to 4 below the target DC – No progress has been made. The crafter can roll again after another work period.
Equal to or up to 4 above the target DC – The item will be completed in 5 more Work Periods.
5 above the target DC – The item will be completed in 4 more Work Periods.
10 above the target DC – The item can be Masterwork and will be completed in 5 more Work Periods, or will be completed in 2 more Work Periods.
15 above the target DC – The item can be Masterwork and will be completed in 2 more Work Periods, or is completed immediately.
20 above the target DC – The item is Masterwork and completed immediately.

Så det vil vanligvis ta ca. en ukes arbeid å lage et våpen eller rustning, en dag å lage mindre ting, som ammunisjon eller alchemical items, og en drøy måned å lage heavy armor. Dyktige håndtverkere korter ned denne tiden, til dels drastisk, eller de kan lage Masterwork-items på den samme tiden. De aller dyktigste kan gjøre begge deler.

Feats
Produksjon av magiske gjenstander.
Dette er ikke lenger forbeholdt magikere, men er en egenskap som i hovedsak beherskes av fremragende håndverkere. I tillegg til kravene nedenfor er esoterisk kunnskap nødvendig for å produsere magiske gjenstander uten magiske krefter.

Brew potion – erstatter tidligere krav med 6 ranks i Craft alchemy.

Craft magic arms and armor – erstatter tidligere krav med 8 ranks i Craft weaponsmithing.

Craft rod – erstatter tidligere krav med 12 ranks i Craft rod.

Craft wondrous item – erstatter tidligere krav med 6 ranks i hva nå enn som passer det du skal lage.

Forge ring – erstatter tidligere krav med 15 ranks i Craft ring.

NPCer
For NPCer som lever av andre ting enn å drepe monstre er xp tilknyttet disse andre tingene. En bonde kan gå opp et nivå på grunn av en vanskelig vinter, en lærd kan gå opp et nivå over en viktig oppdagelse i forbindelse med sine studier.

Misk
Ny regel for slitne hester: dc15 for forced march med handle animal. +2 per time +2 hvis dyret er skadet. Dc10 for ridedyr.

Hvis man bruker en mighty-bue som man ikke er sterk nok for, så får man -2 til angrep per strength bonus man mangler, heller enn bare -2.

Husregler

Lyr Elber