Hilreath

Regioner
Kassandra
Nord for Eryri ligger et av de eldste alviske rikene. Hilreaths territorier begynner i skogkanten, men man kan reise lenge i det ulende terrenget der inne uten å støte på alver.
Etter Høstkrigen har Hilreath handlet i moderat grad med menneskene i Eryri. For de aller fleste er alver bare noe man hører om i historier, og det er ikke glemt at alvene var nær ved å regne menneskene som sine fiender i Høstkrigens blodige oppgjør. De fleste fortellinger om dem fremstiller alvene som strenge men gjestmilde, så lenge de reisende de møter er ydmyke i deres land. Deres krigere er hensynsløse, lynrakske og stille. Hilreaths alver er også mer åpne for magi og det sies at hele bosetninger har blitt reist på magisk vis. Mektige alviske magikere har høy status og mange forpliktelser, og alle alviske ledere besitter i det minste teoretisk kunnskap.

Den synkende byen
«Å, Kassandara, blodige regnbue over vannene
Larethians sverd, Hilreaths perle»

-Fragment fra alvisk sang

Historier forteller om en mektig alvisk by, som vokser opp av vannene langt mot nord. Sentrum for makt, kunst og magi i regionens eldste nålevende sivilisasjon. Om navnet er presist, eller om byen er bygget på stabil sjøbunn, vites ikke. Få mennesker har noen gang vært der. Uvedkommende som reiser så langt inn i Hilreath uten eskorte, risikerer å bli overfalt og drept uten forvarsel.

Hilreath

Lyr Elber