Heli

Guder

Det mørke blikk, Det onde øyet, Stormkråken, Den svarte gjest
Symbol: en hodeskalle, av og til med hette, av og til med et skjeletts torso.
Domains: trickery, death, luck, destruction

Guden for unaturlig og voldelig død. Ulykkenes gud. Ondsinnet. Tar glede i skade og strid. Liker vandøde, da de er død som sprer seg selv. Bønner til Heli er stort sett for å beskytte seg mot uhell og vold, men noen voldsmenn ber også til ham. Det har eksistert henoteistiske kulter rundt Heli, men ikke i nyere tid.

Organisering: Presteskapet for Heli finnes ikke lenger i noe organsiert forstand. Det finnes mange altere for Heli i byer og langs traffikerte veier, men om det finnes noe tempel er det en godt bevart hemmelighet.

«Færdmann som ingen dør kan hindre
tigger som ingen mur kan stagge
hold ditt blikk fra meg
trå ikke på min sti»
– Typisk innskrift på veialter til Heli.

Heli

Lyr Elber