Ha-platået

Regioner

For tusen år siden strakte Yuan-tifolkets rike seg fra Ormeporten til det sørligste strøkene i Lyr, men Chel Danus ekspansjon og andre faktorer har redusert deres makt drastisk. Nå lever de mer eller mindre isolert i sin eldgamle by midt på Ha-platået, en enrom, flat fjellformasjon sør for Gråheiene.

Yuan-tienes kultur er særegen, kompleks og potensielt farlig. Flere reisende har dødd på Ha-platået av mangel på etikette. Yuan-tifolket er ekstremt konservativt, med tradisjoner som strekker seg tilbake i en ubrudt linje til historiens begynnelse.

Luftskip er ikke et sjeldent syn over Ha-platået. Halvingene handler gjerne med Yuan-ti og klippene på sørsiden av platået er ideele som ankerplasser.

Ha-platået

Lyr Elber