Høstkrigen (3369-3382)

Historie

Høstkrigen var krigen mellom alveriket Hilreath og alliansen mellom goblinriket Ithek og gnollstammen Haarayena, som på den tiden var tallrike folk i Eryri. Det fantes ikke ett helhetlig menneskerike i Eryri, men flere krigsherrer deltok i krigen på begge sider.

Da alvene vant var det ikke gitt at menneskene skulle spares for den brutale utrenskningen de foretokk. Heldigvis var det flere menneskelige krigere som var avgjørende for alvenes seier. De deltok i forhandlingene i Skoddhvelv som ledet til Skogfreden.

De døde kongers tid (Frem til år én)
Skogfreden (3383-3988)

Høstkrigen (3369-3382)

Lyr Elber