Gruumsh

Guder

Den enøyde. Villkongen, Orkenes far
Symbol: Et øye.
Domain: war, strength, destruction, liberation

En krigsgud. Tilbes av krigere fra ville steder og sine skapninger orkene. Gruumsh’ sete er Ravnesirkelen.

Organisasjon: Prester inngår som en del av en stamme eller en krigergruppe, heller enn en kirke. Provisoriske altere reises før store slag eller av nomadiske grupper, og forfaller siden. Permanente altere ka finnes i byer, hvor man gjør små offer for å holde Villkongens vrede på avstand. Templer er sjeldne, og de som finnes ligger langt fra permanente bosetninger.

Gruumsh

Lyr Elber