Esu

Guder

Den skrivende gud, Den første magus, Dikterguden, Tankens gud
Symbol: En åpen bok, eller symbolet for navnet hans i det første skrifspråket han lagde. Eller en bok eller skriftrull med symbolet på.
Domain: Magic, knowledge, artifice, trickery

Magiens gud. Han oppfant det første skriftspråket og tilbes av diktere eller andre som setter det skrevne ord høyt. I følge hans lære er den høye tanke avhengig av språket, og han tilbes som tanken og språkets beskytter. Han utviklet teknikken for å bruke magi uten medfødt talent, gudommelig hjelp, eller druidiske mysterier. Disse teknikkene kalles magusteknikkene. Esu ser manipuleringen av magi som et slags ultimat språklig arbeide. Hans tilbedere ser disse teknikkene som den reneste innsikten i unviersets grunnleggende strukturer tilgjengelig for dødelige.

Han er Lugus’ bror, og konstruerte solgudens nattlige tilholdssted, månen eller Cahata. I eldre tider var det tradisjon at unge magi lærte å lese Esus hellige skrift i lyset fra månen, men denne tradisjonen tas ikke lenger så alvorlig. Det er fremdeles ansett som fordelaktig å sitte i månens lys når man skal skrive formularer. Dette kan være grunnen til at mange magi har underlige døgnrytmer.

I motsetning til sin bror, som elsker Lyrs skapninger og foretrekker å bo nær dem, har Esu sitt høysete i De fjerne landene, i underlige regioner der det sies at tanker er mer håndgripelige enn stål, og viljen kan flytte fjell og tenne stjerner på himmelen.

Organisasjon: Templer/maguslaug i store byer. Prester for Esu er relvativt sjeldent og de er nesten alltid også magi. Kirken tjener hovedsakelig som et bindende organ mellom laugene. Vanlige folk bryr seg lite om Dikterguden på grunn av hans esoteriske natur, men han tiltrekker seg lærde og filosofisk anlagte. Han tilbes også av noen barder. Kirken har lite folkelig kapital, men den har store magiske ressurser. Verdslige makter forsøker stadig å danne allianser med laug i deres område, men lite kommer ut av slike forsøk.

Esu

Lyr Elber