Enide

Guder

Bardenes dronning, Den søkende gudinnen, Sangerinnen, Sverdmøyen
Symbol: En steilnede hest
Domain: luck, knowledge, travel, war

Hun som vet. En glad og filosofisk gud, som verdsetter kampkunst på lik linje med dans, fortellerkunst og musikk. Visdom er likevel det viktigste av alt.

Hesten er hellige for Den søkende gudinnen, og det var henne som først ga dem til De levende folk som tjenere. Hun ga dem også bisselet, som et symbol på De levendes folk evne og rett til å tøyle naturens krefter. Å misbruke denne gaven er stor synd og en hests uvilje er aldri grunnløs. Hesten er også formen Enide tar når hun skal vise sitt beryktede sinne, hennes kampform. Hesteskoen assosieres med månesigden, som også er viktig for Enide, da hennes barder og poeter regner månens lys som et medium for gudommelig inspirasjon.

Organisasjon: Templer og altere de fleste steder det finnes mennesker. Et godt likt presteskap som tilbyr hjelp (mot en donasjon) til sårede krigere. Lite politisk eller militær makt, men stor anseelse blandt vanlige mennesker. Den største delen av organisasjonen er likevel en klosterorden som samler og kopierer skriftlig materiale over hele Lyr, og forvalter store biblioteker. Det er ikke uvanlig for lokale herskere å ha en prest for Enide i sin tjeneste, som rådgiver og skriver. Store deler av tempelets inntekter brukes til å arrangere flere årlige festivaler, der Sangerinnens lidenskaper kan praktiserers til glede for alle.

Enide

Lyr Elber