De døde kongers tid (Frem til år én)

Historie

“We are born into structures of law and tradition which were invented by men who were dead long before we were born. All our lives, we struggle against their vast, ubiquitous and posthumous powers.”
- Zak Smith


Menneskenes makt vokste til fem konger oppdaget udødelighetens hemmeligheter. Disse fem brukte magi som aldri siden er blitt mestret av dødelige. Hele Lyr lå under deres velde, og når de slapp opp for fiender henfalt de til blodige, fruktesløse kriger seg imellom.
Etter uvisst hvor mange århundrer, fikk gudene nok av De døde kongenes arroganse, og knuste dem og deres tjenere èn gang for alle. Det finnes mange forskjellige varianter av akkurat denne historien, men de fleste er enige om at de andre gudene på en eller annen måte fikk Kossuth, som ugjerne blander seg direkte i dødeliges affærer, til å brenne De døde kongene og deres lakeier fra Lyrs overfalte.

Selv om De døde kongenes fall sees på som en lykkelig begivenhet, og startpunktet for den vanligste tidsregningen, er det ingen tvil om at De døde kongene konstruerte det menneskelige samfunn. Alt fra de eldste veiene og bygningene i Lyr, til landenes lover og politiske oppbygning. Infrastrukturen som ligger til grunn for store byer, samt handelsruter som i fire tusen år har bundet regionene sammen. Alt dette er De døde kongenes byggverk. De fleste aksepterer dette uten å tenke over det. Noen ser ironien i at menneskene har bygget all sin fremgang på sine forhatte tyranners ideer. Noen få, forvirrede sjeler påstår at De døde kongene ikke ble beseiret, men gikk i skjul, og at Eryri er en verden av intetanende slaver.

De døde kongene ga menneskene et dårlig rykte blant de andre levende folk, og de ble ansett med mistro i lang tid. Nå, etter flere tusen år, er det få som tenker på denne måten lenger. Likevel er det noen som ser menneskenes tendens til å ekspandere, og deres makeløse inngrep i naturen overalt der deres sivilisasjon bærer frem, som et utrykk for den samme ånden som en gang drev fem av dem til å legge hele verden under seg.
De døde kongene har også blitt et permanent stigma på magi, som utgjør skremmende syndebukker med sine mystiske skikker og uberegnelige krefter.

Førhistorisk tid
Høstkrigen (3369-3382)

De døde kongers tid (Frem til år én)

Lyr Elber