Corellon Laerthian

Guder

Livets vokter, Alvenes skaper, Den første Seldarin, Arvandors stjerne
Symbol: En halvmåne.
Domain: Nobility, Knowledge, Protection, War.

Alvene tilber en egen gruppe guder, kalt Seldarin, hvis medlemmer er obskure for utenforstående. Livets vokter er den desidert mest populære av dem, og den eneste resten av De levende folk har noe forhold til.

Organisasjon: Alviske guder har ikke adskilte kirker, og deres kirker er ikke klart adskilt fra resten av det alviske samfunnet. Alviske prester, som alviske magikere generellt, er mer integrert i det verdslige samfunnets infrastruktur og svarer til verdslige ledere heller enn til yppersteprester. Ikke-alviske Corellonprester er uhørt.

Corellon Laerthian

Lyr Elber