Cernunnos

Guder

Den behornede guden, Skogmannen, Jegeren, Revenes gud
Symbol:Et hvilket som helst behornet dyr, vanligvis en hjort. Av og til hodeskallen til et slikt dyr.
Domain: animal, darkness, knowledge, strength

Rhiannons bror. Guden for vill, utemmet natur, liv som en ukontrollerbar kraft, kampen for tilværelsen i den naturlige orden. Menneskene frykter ham og assosierer ham med alt kaotisk og skremmende, inkludert vandøde. De få menneskene som tilber ham er druider, og han er vokteren av deres mysterier.

Organisasjon: Intet presteskap eller tempel, men druidene tilber ham som skaperen og vokteren av deres mysterier. Disse mysterienes naur er en av Lyrs best bevarte hemmeligheter, og gudens vrede nedkalles over alle som søker å stjele den. Cernunnos’ druider respekteres som vismenn og magikere i mindre siviliserte områder, men er enten uvelkomne eller ignorerte i større byer, hvor gudsfrykten for naturens ødeleggende krefter er mindre virksom. Hos alvene nyter de anseelse på lik linje som prester for alviske guder.

Cernunnos

Lyr Elber