Barria

Regioner

Et villt og ufruktbart land, vest for Eryri, bebodd av orker, mennesker og andre ville skapninger. Den eneste praktiske veien til Barria er gjennom Nordvestpassasjen i Nortghard.

Etturi
En liten dvergisk nasjon i fjellene i Barria, som handler med Nortghard. Diplomatiske og komersielle bånd ble gjenopprettet etter krigen, takket være ekspedisjoner med frivillige eventyrere fra hele Eryri.

Barria

Lyr Elber