Bahamut

Guder

Dragenens far, Den første dragen, Den oppadstigende sol, Den ni ganger kronede
Symbol: En orm av blankt metall som ligger i sirkel og spiser sin egen hale
Domain: magic, knowledge, air, healing

He unfolds himself in the storm clouds;
he washes his mane in the blackness of the seething whirlpools.
His claws are in the fork of the lightning …

(Okakura)

Alkymistenes drage. Transformasjon og transcendens.

Bahamut

Lyr Elber