Abzu

Guder

Dypets frue, Havets dronning, Havheksa, Heksenes gudinne
Symbol: En smalhalset krukke.
Domain: water, chaos, luck, charm

Fie, wrangling queen,
Whom everything becomes – to chide, to laugh,
To weep; whose every passion fully strives
To make itself, in thee, fair and admired!

(Antony and Cleopatra. WS)

Vanngudinnen, men viktigere havgudinnen. Lunefull og kaotisk. Ekstremt impulsiv, men sjeldent ondsinnet. Mystisk feminin, og tilbes av kvinner som ønsker makt over menn, samt sjømenn og de fleste hvis levesett avhenger av havets nåde. Hun er dronning i vannriket, vest for verden. Hun kommer ikke overens med Ildherren, som hun ser på som trangsynt, ufølsom og krigersk.
Abzu skifter stadig form, og hennes dogma oppfordrer til et fritt og personlig forhold til guddommen.

En svært viktig gud for Chel Danu, og for Itghard, men lite tilbedt i resten av Eryri.

Organisasjon: Templer i havnebyer. Altere i fiskerlandsbyer og store byer. Presteskapet er ikke utelukkende kvinnelig, men bare en kvinne kan være overhode for et tempel. Templer kommuniserer og samarbeider seg i mellom, med adlyder ingen overordnet organisasjon. Tempelet i Itghard Havn er et av de største i Lyr, og det eneste i Eryri.

Abzu

Lyr Elber