Aber Saint

Guder

Gravens vokter, Den bleke rytter, Sjelenes veiviser, Budbringeren
Symbol: Et lanterne holdt av en skjeletthånd.
Domain: glory, community, healing, travel

Kongsverdets væpner. Han henter døde sjeler og leder dem til sitt rette sted. Han er dødskultens gud og tilbes i forbindelse med begravelsesriter.

Hunder er hellige for Gravens vokter. I følge Saintkirkens lære er hunder voktere av de dødes hvile, og deres hemmeligheter. De hjelper også Budbringerens tjenere finne sjeler som har kommet på villspor.

Organisasjon: Et stort, løst organisert presteskap med representanter i de fleste større bosetninger. Omreisende prester tilbyr også sin hjelp hvor enn det måtte behøves. Den bleke rytter er mer aktiv i de dødeliges affærer enn Høstmannen selv, og han har en palladinorden, uavhengig av presteskapet, som plikter å beskytte uskyldige mot vold i dette liv. Ordenen nærer et særlig hat mot vandøde og fryktes av sine fiender fordi de uredd setter saken fremfor eget liv.

Aber Saint

Lyr Elber