Tag: Gygre

Results

  • Shjaduru

    Shjaduru møtte heltene og Karl ved møllen sin, og hun ga Ilrian en boks de skal gi til hennes søster. Når blod spilles over herredømmet i Riahmarkene, går Shjaduru til bekken og vasker blodige våpen og rustninger. Heltene fikk vite av Elber at …

  • Erkshi

    Erkshi bodde i en forlatt gård, der Wyr-elven og Macaref møtes. Hun fikk boksen sin, og betalte for den med en steinklump. Hun snakket kryptisk om fremtiden og serverte grøt. Da heltene kom til Erkshis gård for andre gang og spurte om Shjaduru og …