Yogolothsk aritmetikkbok (int+1)

Description:

Boken er en innføring i yogolothsk aritmetikk, den gir int+1 én gang. Det tar 48 timer å lese boken, og den er skrevet på yogolothenes språk.

Bio:

Yogolothsk aritmetikkbok (int+1)

Lyr Elber