Velsignet dvergeøks (+1 holy cold iron waraxe)

Description:

Puchinder kjøpte denne av Azag.

Bio:

Velsignet dvergeøks (+1 holy cold iron waraxe)

Lyr Elber