Treskeren (+3 vicious flail)

Description:

Kjøpt fra Azag.

Bio:

Treskeren (+3 vicious flail)

Lyr Elber