Shyriampuks første sverd (+1 longsword)

Ett av trollkrigerens sverd

Category:
weapon (melee)
Description:

+1 longsword

Bio:

Shyriampuks første sverd (+1 longsword)

Lyr Elber