Shyriampuks andre sverd (adamantine longsword)

Ett av trollkrigerens sverd

Category:
weapon (melee)
Description:

Adamantine longsword. (Adamantine ingorerer all damage reduction på fem eller mindre.)

Bio:

Shyriampuks andre sverd (adamantine longsword)

Lyr Elber