Banepilene (Magisk pilkogger)

Description:

Dette koggeret er alltid fullt av piler som i fordums tid sendte sjeler til Ravnesirkelen. I tillegg til dette har det to øvrige egeneskaper. For det første kan brukeren, når han måtte ønske det, trekke en pil av et spesielt materiale (sølv, adamant eller cold iron) ut av koggeret, så lenge brukeren avfyrer pilen umiddelbart. Dette kan brukeren gjøre opp til et antall ganger per dag tilsvarende sin character level. For det andre kan brukeren, opp til tre ganger per dag, trekke en magisk pil fra koggeret. Så lenge pilen avfyres umiddelbart har pilen en tilfeldig besvergelse fra listen nedenfor. Hvilken besvergelse pilen har avgjøres etter at pilen er avfyrt.

D4 Besvergelse
1 Pilen teller som flaming burst, og det pilen treffer tar fyr.
2 I det pilen treffer høres et mektig brak, som torden. Den pilen treffer må klare en fort save dc24 eller bli permanent døv. Alle innenfor 10’ av den som ble truffet må klare en fort dc14 eller bli permanent døve. I tillegg tar den som blir truffet og alle innenfor 10’ d8 sonic skade. Denne skaden tredobles på et critical hit, på samme måte som pilens vanlige skade.
3 Pilen teller som wounding.
4 Pilen teller som en greater slaying arrow, av riktig type for å ramme det brukeren skyter den mot.

(Alt dette utstyret er eldgammelt, umagiskt skrap hvis ikke Alan eller en annen einherjar holder det. Piler skutt fra Banepilene er eldgammelt, umagiskt skrap så snart de har funnet eller bommet på sitt mål. Alle einherjarvåpen telles som vigslet til Gruumsh. )

Bio:

Banepilene (Magisk pilkogger)

Lyr Elber