Shjaduru

Trollkjerrning og jærtegn

Description:

En heslig, gammel dame, med usymetrisk, dratt ansikt og gule, krokaktige tenner. Shjaduru er Erkshis søster, og i følge Elber er hun Malurts fostermor.

Bio:

Shjaduru møtte heltene og Karl ved møllen sin, og hun ga Ilrian en boks de skal gi til hennes søster.

Når blod spilles over herredømmet i Riahmarkene, går Shjaduru til bekken og vasker blodige våpen og rustninger.

Heltene fikk vite av Elber at Shjaduru, i tillegg til å spise folk, er medlem i et heksekobbel som er Malurt forstermødre. Da de dro tilbake til møllen for å finne ut mer, var det bare lik og barghest der.

Shjaduru ble beseiret av våre helter i Skuld, men kjøpte livet sitt ved å hjelpe våre helter drepe Badu.

Shjaduru

Lyr Elber