Rogain Fer

Omreisende prest for Aber Saint

Description:

En høy mann med sort hår og fullskjegg. Han går kledd i de hvite og grå gevantene som gjenkjenner Veiviserens tjenere.

Rogains ansikt er preget av alvor og medfølelse med alle dødelige skapninger. Han har alltid god tid.

Bio:

Rogain ble tilkalt fra Ianamark til Leggersmark for å ta seg av de falne etter gnollangrepet. Han helbredet Elmar da han kom skadet tilbake fra Riahskog.

Rogain Fer

Lyr Elber