Riwalin

Lederen for Benkorset

Description:

Benkorset kaller seg et handelslaug, men er egentlig et tyvelaug. Det er et av de mektigste organisasjonene i Itghard, og eier store eiendommer i byen, under diverse navn. Riwalin er i konstant konkurranse med Edin Marin. Selv om de stort sett driver fredelig handel, går de ikke av veien for å ta mer brutale midler i bruk når de tror de kan slippe unna med det.

Våre helter kom i klammeri med Benkorset, og dermed også med loven i Itghard, da de forsøkte å finne nøkkelen til Wyllenlag.

Edin forsøkte å få våre helter til å uskadeliggjøre Riwalin. Se Sekstiende møte.

Bio:

Riwalin

Lyr Elber