Markus Talian Feron

Description:

Markus Talian Feron er en høy og tynn mann i midten av tyveårene. Han hadde opprinnelig mørkt halvlangt hår, men nå er det kritthvitt i likhet med irisene hans. Han har vanligvis en tre-fire dagers skjeggstubb. Han går i flotte, men godt brukte reisestøvler, en mørk rød kappe trimmet med bronseflekket sobelpels, og på hodet bærer han et bånd i bronse innrisset med mørke runer.

Feron kombinerer evnen til å tenke hurtig og dypt med en alvorlig mangel på innsikt i omgivelsene og folkene omkring ham. Hans overordnede mål er todelt: på den ene siden vil han fatte hvordan virkeligheten dypest sett henger sammen, på den andre vil han sprenge båndene hvori gudene, uvitenhet, skikker og tåpelighet lenker menneskesinnet, og brenne navnet sitt inn i historien i prosessen. Dette står ikke helt klart for ham, men er heller noe som kan sies å strukturere valgene han fatter og hvordan han tilnærmer seg hendelsene i historien. For øyeblikket sverger han til forholdsvis ordinære ideer om ære og moral. Det er likevel ingen tvil for dem som kjenner ham og har observert ham under gruppens eventyr så langt, at han er drevet og stadig driver seg lenger unna grensene for hva folk flest vil gjøre og tenke på å gjøre for å nå målene sine.

Bio:

Markus Talian Feron ble født på Ochall i Chel Danu, til foreldre av kjøpmannsstand. Faren hyret tidlig en lærer skolert av Jerntårnet til å undervise sønnen, da han så at Feron ikke dugde til fysisk arbeid. Ferons første lærer var ingen brilliant mann, men han klarte å prente inn i gutten brokker av Jerntårnets dogme: det er ditt ansvar å herde deg verdig og smi deg din vei.

Feron viste tidlig talent for studier. Læreren ville la ham slutte seg til kirken, men Ferons far protesterte. Selv om han ikke hadde tilbrakt mye tid med sønnen trodde han ikke Jerntårnet var stedet for ham, og næret selv en sunn skepsis til presteskapet. Han hadde en annen ide. Gjennom noen handelskontakter kom det ham for øre at en magus i Ithgard ved navn Iljaz Michong lette etter en læregutt. Han ble enig med mannen som hadde kommet med informasjonen om å sende Feron til magusen for en sum. Det var ikke av hensyn til sønnen Ferons far sendte ham; forretningene gikk ikke godt, og det ville hjelpe å miste utgiftsposten som var sønnen og tjene noe i samme slag.

Feron ble satt på et skip til Ithgard havn i en alder av tretten. Under overfarten ble skipet tatt i kontroll av kaptein Eilfaz av Chel Danus marine. Det viste seg at skipet bar smuglergods, og Eilfaz henrettet kapteinen og mesteparten av mannskapet. Feron forklarte ham hvem han var og at han skulle til Ithgard for å gå i lære. Eilfaz lot ham leve og lovet endog å få ham til Ithgard. Det ville imidlertid ta noe tid, ettersom han hadde patruljer å utføre.

Feron ble værende på Eilfaz’ skip i nærmere et år. I begynnelsen behandlet kapteinen og mannskapet ham godt, men etter et par måneder fikk Eilfaz høre at Ferons far hadde mistet hele sin formue. Deretter ble behandlingen dårligere. Feron måtte prøve seg som dekksgutt, og skuffet kapteinen. Han egnet seg bedre som kartleser og bokfører. Feron kom seg til slutt til Ithgard gjennom å snike seg om bord på et skip under en kontroll.

Da han ankom Ithgard fant han ut at Iljaz hadde dratt for flere måneder siden. Det ante ham at avtalen faren hadde gjort ikke hadde involvert Iljaz direkte. Heldigvis klarte Feron å bli læregutt hos juveléren Ainkhin Meldras. De ble gode venner i løpet av de neste fem årene. Feron fortalte Meldras hvorfor han var kommet til Ithgard, og denne kunne melde at skjønt Iljaz ikke var å finne, skulle nok Feron kunne lære noe av ham selv. Meldras var ingen ordentlig magus, men han hadde lært nok da han prøvde seg ved Ithgards maguslaug til å instruere Feron i det grunnleggende. Da Feron nærmet seg tyve kom fikk han nyss om at Iljaz bodde i Leggersmark og nylig hadde mistet atter en lærling. Etter diskusjon med Meldras reiste han av gårde.

Iljaz godtok hurtig Feron som lærling – ikke fordi han imponerte, men fordi den eldre magusen trengte en tjener. På tross av den dårlige behandlingen klarte Feron i løpet av de neste fem årene å plukke opp en god del fra Iljaz. Så forsvant Iljaz. Og Feron overtok huset i Leggersmark. Idet historien begynner har Leggersmarks smed nettopp funnet ut at hans datter jevnlig har avlagt Feron nattlige visitter. Feron fant det derfor for å godt å ta en tur til Ithgard med Jona Arilder.

Markus Talian Feron

Lyr Elber