Mal Magahel

En eksentrisk, viljesterk magus fra Dyfed

Description:

Mag ser ut som en kvinne på rundt førti, kledd i flaskegrønn kjole og mørkerød reisekappe med hette. Hennes lange sorte håret er i konstant uorden. Hun bærer på en stav i mørkt, finurlig utskåret tre med en liten krystallkule i toppen. Hennes assistent, en røyskatt med ti par ben og nebb, er aldri langt fra henne og later til å like seg best rundt halsen eller i håret hennes.

Mag kalles Den gale trollkvinnen fra Terdún, særlig av andre magi, som ser på henne med mistenksomhet. Etter flere år som eventyrer, side om side med helter som Daunus, trakk hun seg tilbake til Terdún, maguslauget i Dyfed, og viet seg til esoteriske studier. Etter Daunus’ død, sluttet hun seg til hevnerne, men hun var opprinnelig mot gruppens avgjørelse om å fortsette å samarbeide etter av Daunus’ spøkelse var lagt til hvile. Hun forlot gruppen og returnerte til Terdún, hvor magusene hadde lovet henne stillingen som rådsleder. Slik ble det imidlertid ikke. En annen magus hadde anklaget henne for utuktig samkvem med skapninger hun selv hadde konstruert i sitt private laboratorium. Hun gjorde ikke saken bedre da hun, i tillegg til å avvise anklagen som løgn, irettesatte resten av rådet for å stikke nesen i hennes personlige affærer. Hun avsluttet med å si at om det som ble sagt om henne var sant, hadde det heller ikke angått noen andre enn henne selv. Rådet var ikke enig. I raseri forvandlet hun dem alle til stein og satte dem opp i hagen til lauget, hvor de fremdeles står, før hun brant laboratoriet sitt og dro tilbake til Daunus’ hevnere. Det hersker bred enighet blant de som har greie på slike ting, om at Mag er en av de fremste magusene, og galningene, i Eryri. De som har kjempet ved hennes side priser også hennes lojalitet og vennlighet.

Feron møtte Mag Magahel i maguslauget i Hain. Se Femtiniende møte.

Bio:

Mal Magahel

Lyr Elber