Kal Lach

Eventyrer

Description:

En lang, kraftig mann med brunt hår og øyne. Rolige, kalkulerte bevegelser. Litt bjørneaktig.

Bio:

Arbeider med Shalkor, Jyll og Rebekka.

De tilbrakte natten i Leggersmark på vei til Itghard, natten før gnollangrepet. Da våre helter først møtte ham i Leggersmark var han såret. Elmar hjalp ham.

Heltene traff Kal og Shalkors gruppe igjen i vershuset ved Shjadurus mølle.

Kal Lach

Lyr Elber