Jegra

Gnollhøvding

Description:

En storvokst gnoll med sort pels og et langt, hårløst arr over ansikt og snute. Han går med støvler, som er uvanlig for gnoll, for å skjule en alvorlig skade i den ene foten. Han bærer en halvmåne i sølv rundt halsen og hans foretrukne våpen er langbuen og sine lange, sorte piler.

Jegra ledet gnollenes angrep på Leggersmark og drepte Efrahim Legger og Jona Arilder. Han har, gjennom Malurt, vært involvert med De syvs forbund, som har bidratt til å utruste Jegras hær og som trolig også stod bak Leggersmark-hendelsen. Våre helter fikk sin hevn da de konfornterte og drepte Jegra i Skoddhvelv, hvor han skjulte seg med noen hundre gnollkrigere.

Bio:

Jegra

Lyr Elber