Isbald Cilte

Eventyrer og prest for Sverdmøyen

Description:

Isbald ser ut som en middelaldrene mann med rødlig hår og skjegg. Han går kledd i full rustning, med krigsklubbe og skjold. Han bærer Enides hellige symbol, en steilende hest, på skjoldet og på amuletten han bærer rundt halsen. Isbald hever aldri stemmen, men blir likevel hørt. Han utstråler ro og godvilje, men når hans vrede først viser seg er den en fryktelig ting å se.

Ikke mye vites om Isbald, siden han foretrekker å gjøre sine gode gjerninger i det skjulte. Fortellinger og rykter beskriver en omreisende ridder som kommer og går uten forvarsel og hjelper de som tar opp kampen med ondskap og urett. Opp gjennom årene har han kjempet side om side med mange sagnomsuste dødelige, ikke minst Daunus. De to var nære venner og det var, i følge fortellingen, Isbald som samlet Daunus’ hevnere for føste gang.

Mal fortalte Feron at det var Isbald som planla kidnappingen av fyrsteparet, og at «Den første tronens forbannelse» nå forfølger ham.

Våre helter oppsøkte Isbald på vegne av Edin, og han kjempet med dem i Lotushuset mot Malurt og Stormesteren. Se Sekstiførste møte.

Etter at de seiret i Lutushuset, hjalp Isbald våre helter redde Edin fra Benkorset. Han gikk også med på å helbrede Wainan Ort, på Edins oppfordring. Se Sekstiandre møte og Sekstitredje møte.

Bio:

Isbald Cilte

Lyr Elber