Ham Fredmann

Medlem av landsbyrådet i Leggersmark

Description:

En kraftig mann på rundt førti.

Bestemt og snartenkt, ofte litt for bestemt og snartenkt for resten av landsbyrådet.

Bio:

Dagen etter gnollangrepet besluttet Fredmann å kjøpe en kornlast han fikk høre ville passere på vei til Itghard, med rådmedlemmenes penger, uten å spørre dem på forhånd. De ble fornærmet, men til syvende og sist var det lite motstand til ideen. Handlingen befestet Fredmanns plass som en av landsbyens fremste gjenlevende beboere.

Fredmann har også vist seg hjelpsom overfor våre helter.

Ham Fredmann

Lyr Elber