Carboran Cullain

Vorns yppersteprest og en lederskikkelse for folket i Satih Marcog

Description:

Carboran er en høy, kraftig mann med en manke av grått hår gredd bakover. Det firkantede ansiktet er preget av dype furer og et par mørke, rolige øyne. Carborans allerede betydelige dimensjoner økes ytterligere av en tykk, tung rustning som alltid glinser av vanndråper, som etter regn. Han bærer også en brun kappe med tilhørende skinnhette og skinnstola, inngravert med hellige symboler.

Carboran ses sjeldent uten sin tjener Maniel, en mager, sortkledd skikkelse som bærer Carborans sigdaktige slagsverd.

Carboran regnes av mange som en av de fremste nålevende tenkerne i Lyr. Han er grunnlegger og leder for kirken til Regnets gud i Saith Marcog, som gjør ham til den ledende Vorn-presten i Eryri. Før krigen i Eryri var Carboran en radikal intellektuell i Saith Rinnia. Han var en veltalende motstander av aristokratiet i bystaten, så vel som slaveriet som sikret deres rikdom. Etterhvert som Carboran og hans likesinnede vant flere og flere tilhengere blant folket, ble Saith Marcogs styresmakter mer og mer brutale i sine metoder for å motarbeide sine kritikere. Carboran tilbragte selv noen år i malmgruvene for sine aktiviteter. Det harde møtet med slavene og strafffangenes tilværelse der gjorde lite for å svekke hans engasjement, samtidig som det modererte det romantiske synet på de undertrykte klasser som mange idealister av god stand lider av. Under krigen i Eryri levde han blant folket i Saith Marcog og virket som våpensmed mens han underviste på gaten om Den brutte dolk og revolusjonær politikk. Han var en avgjørende kraft under selve revolusjonen i Saith Marcog, så vel som under opprettelsen av en ny stat og en ny lov. På tross av dette har han konsekvent nektet å la seg nominere til noe statlig mandat. Når han blir spurt hvorfor sier han enten at hans ansvar ovenfor tempelet krever all hans tid, eller at et fritt folk trenger en leder de kan drepe.

Han traff Feron, Werwayn og Puchinder i Itghard, da de søkte hjelp til helvetesekspedisjonen. Se Sekstiende møte.

Se også Vorn.

Bio:

Carboran Cullain

Lyr Elber