Borandir av hus Denador

En dvergisk magus

Description:

En laugmagus i maguslauget i Hain. Han har gått med på å forsette å handle med Feron, selv om Ferons rykte har fått seg en knekk og flere andre laugmagi hadde mislikt det om de fant det ut.

Se Femtiniende møte.
Se Førtitredje møte.

Bio:

Borandir av hus Denador

Lyr Elber